facebook

ДепартаментНова българистика

Biblical donkey

mono-11_184x250_fit_478b24840a

Biblical donkey

Almalech, Mony

Други публикации

Almalech, Mony. Biblical donkey. Sofia: Kibea Publishing Company, 2012. 107 p.


Книгата представя на английски език декодирането на различните видове магарета в ивритския текст на Стария завет. Това дава възможност и на англоезичните читатели да се докоснат до по-пълното и добро разбиране на Библията чрез лингво-семиотичните анализи на автора.
+ е-книга – 2012, ИК „Кибеа”