facebook

ДепартаментНова българистика

Червените кодове в Стария завет

mono-13_184x250_fit_478b24840a

Червените кодове в Стария завет

Мони Алмалех

Други публикации

Червените кодове в Стария завет. София: ИК „Кибеа”, 2014. 263 с.


„Червените кодове в Стария завет“ е третата книга на Мони Алмалех от неговия проект Библейска херменевтика, базирана на иврит, индоевропейските езици и семиотиката на цвета. Богът Отец, Исус Христос, Месията, Спасителят, „свещеникът по мелхицадековия чин“, „който спасява и обрязаните“, „ангелът на присъст¬вието Му, който спасява“ са заложени в Стария и Новия завет не само чрез текста, а чрез различни червени кодове. Тези кодове разкриват теологична доктрина, свързваща два¬та завета. Преплитането на петнадесет вида огън, с кръв [дам], с червеното [адòм], със сакралното червено [толàат шанѝ], с  „ферментиралото“ червено [хамỳц], с червеното на падението [шашèр], с магарешкото червено [хамàр], с рубини и корали е ка¬то шевица, която е осветявана от различните ъгли на контекста. Всеки вид червено е като различен конец в общата шевица. Някои от конците остават в преводите, но цялата красота може да се види в иврит и неговата езикова картина на света. Въздействието на шевицата от червени кодове е върху езиковото и кул-турното подсъзнание. Книгата разказва за библейските червени шевици, които се виждат напълно само в иврит.