facebook

ДепартаментНова българистика

Цветовете в балканския фолклор. Езикът на цветовете

mono-03_184x250_fit_478b24840a

Цветовете в балканския фолклор. Езикът на цветовете

Мони Алмалех

Други публикации

Цветовете в балканския фолклор. Езикът на цветовете. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1997. 194 с.


Книгата съдържа размишления за езика на цветовете по време на сватба и погребение. Обхванати са Балканите от дълбока древност до наши дни. Цитираната литература включва български и множество чужди автори. Използвани са книжните съкровища на израелските и българските библиотеки, поради което достатъчно голяма част от англоезичните източници не могат да се намерят в България. Изведени са ред значения за нецвят на цветовете  както и системни особености на езика на цветовете като граматика. Някои теми: Понятието за ред, Цвят и пол, Булото на булката, Сватбеното знаме, Обувките на булката, Златната и зелената ябълка, Доктрината на исляма според суфите, Доктрината за цветовете в юдейския мистицизъм, и др.
+ е-книга – Hathi Trust Digital Library. Достъпно на: http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor="Almalekh, Moni