facebook

ДепартаментНова българистика

Цветът в Петокнижието. Езикова картина на света (върху иврит, български и други езици)

mono-05_184x250_fit_478b24840a

Цветът в Петокнижието. Езикова картина на света (върху иврит, български и други езици)

Мони Алмалех

Други публикации

Цветът в Петокнижието. Езикова картина на света (върху иврит, български и други езици). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2006. 479 c.


Книгата е разказ, предназначен специално за българския читател, за това какво се губи и какво остава от ивритския сакрален текст след превод на български и други индоевропейски езици. Макар че авторът ползва свободно богатия теоретичен апарат на съвременното езикознание, неговият разказ за цветовете в Библията остава впечатление не толкова на езиковедски труд, колкото на проникновение и надникване във вътрешния логос, който Библията събужда у нас.