facebook

ДепартаментНова българистика

Корени. Семиотика на цветовете

mono-06_184x250_fit_478b24840a

Корени. Семиотика на цветовете

Мони Алмалех

Други публикации

Корени. Семиотика на цветовете. София: „Велес”, 2006. 175 с.


Книгата съдържа данни и размишления за езика на цветовете по време на сватба и погребение. Изведени са ред значения за нецвят на цветовете – някои универсални, други национални – както и системни граматически особености на езика на цветовете. Универсалните значения на червеното фолклора се „проверяват” дали са налице в: българската художествена литература; ритуалите на племето Ндембу; националните знамена на съвременните държави.