facebook

ДепартаментНова българистика

Тъмнината в Стария завет

mono-15_184x250_fit_478b24840a

Тъмнината в Стария завет

Мони Алмалех

Други публикации

Тъмнината в Стария завет. София: ИК „Кибеа“. 2017. 251 с.


„Тъмнината в Стария завет“ е четвъртата мащабна монография, посветена на цвета в Библията. В основата на научния подход стои познанието на иврит и интердисциплинарната версия на съпоставителното езикознание, където важно място в оценката и в анализа на езика на цветовете заемат психолингвистичните аспекти. Тестът за свободните словесни асоциации, използван в изследванията, позволява да се повдигат въпросите за универсалиите и относителността в езика. „Тъмнината в Стария завет“ има идентичната структура с предишните монографии. Изложението следва логиката Основни термини за цвят (бяло, черно), прототипи за цвят (светлина, тъмнина), конкуренти за прототипи (гарван, зеница и др). Принос на автора е умението за анализ на всички видове названия за цвят, направен в период, когато езиковедите са се занимавали предимно с основните термини за цвят. Значимостта на книгата е не само в разработването на темата за цветовете, а в холистичното разглеждане на библейския текст, разположен във философски, в семиотичен и в теологични план. С лингвистична прецизност и толерантност, граничеща с математическата обективност, чрез цветовете авторът развива направления в академичната библеистика у нас.