facebook

ДепартаментНова българистика

"Стихове“ от Константин Павлов в българската литература и култура

al-kanon-k-pavlov_184x250_fit_478b24840a

"Стихове“ от Константин Павлов в българската литература и култура

Съст. П. Дойнов

Други публикации

„Стихове“ от Константин Павлов в българската литература и култура“. Съст. П. Дойнов. Поредица „Алтернативният канон: Творбите“ – Книга втора. Изд. „Кралица Маб”, департамент „Нова българистика” на НБУ, С., 2016, 372 с.


Сборникът представлява цялостен и многостранен колективен критически прочит на „Стихове“ – втората книга на Константин Павлов (1933–2008). След научния сборник, посветен на личността и творчеството на поета – „Константин Павлов в българската литература и култура“ (2009), сега акцентите са поставени върху сюжетите около публикуването и критическите рецепции на „Стихове“, върху близкото четене на отделни стихотворения от нея, върху спецификите на лирическите текстове и приносните им характеристики за промяната на българския поетически език, върху интертекстуалните мрежи, които книгата изплита. В два специални дяла са публикувани архивни документи, осветляващи сложните отношения между цензурата и ръкописния вариант на книгата, между институциите и автора през 60-те години на ХХ век и отзивите от критическата кампания срещу „Стихове“ в официалната преса през 1965/1966 г.