facebook

ДепартаментНова българистика

Христо Фотев в българската литература и култура

05-hristo-fotev_184x250_fit_478b24840a

Христо Фотев в българската литература и култура

Съст. П. Дойнов

Други публикации

„Христо Фотев в българската литература  и култура”, Библиотека „Личности”. Книга пета. Съст. П. Дойнов. Изд. „Кралица Маб”, департамент „Нова българистика” на НБУ, С., 2010, 280 с.


Изследвания и спомени за Христо Фотев (1934–2002), очертаващи мястото на Христо Фотев в алтернативния канон от епохата на НРБ. Езиковата мощ на неговото творчество продължава както да преназовава и прояснява литературната история от 60-те години на ХХ век до днес, така и да чертае следващите посоки на българското поетическо писане. Повечето от текстовете в книгата са представени преди това на националната конференция „Христо Фотев в българската литература и култура”, организирана по повод 75-годишнината на поета от департамент „Нова българистика” на НБУ в партньорство с Регионална библиотека „П. К. Яворов” – Бургас на 26 и 27 юни 2009 г. Към тях се присъединяват още няколко други, писани през последните години. Към строго литературоведските изследвания и статии е прибавен специален раздел с мемоарни есета, очертаващ присъствието на Христо Фотев изключително в културното пространство на Бургас.