facebook

ДепартаментНова българистика

Иван Динков в българската литература и култура

02-ivan-dinkov_184x250_fit_478b24840a

Иван Динков в българската литература и култура

Съст. П. Дойнов

Други публикации

„Иван Динков в българската литература  и култура”, Библиотека „Личности”. Книга втора. Съст. П. Дойнов. Изд. „Кралица Маб”, департамент „Нова българистика” на НБУ, С., 2009, 184 с.


Иван Динков (1932–2005) чрез творчеството и поведението си e сред най-влиятелните в писателската общност автори. Неговите творби са създавани чрез отстояване на човешкото битие като висша гаранция за достоверност на литературния текст, като непрестанно усилие за хармонизация между писане и живеене, между език и поведение. Книгата представя относително цялостен съвременен прочит на творчеството и на ролята на Иван Динков в българската литература и култура. Така едно незаобиколимо авторско присъствие добива своята историческа плътност и се откроява като средищно в канона на българската литература от втората половина на ХХ и началото на ХХІ век.