facebook

ДепартаментНова българистика

Константин Павлов в българската литература и култура

04-k-pavlov_184x250_fit_478b24840a

Константин Павлов в българската литература и култура

Съст. П. Дойнов

Други публикации

„Константин Павлов в българската литература  и култура”, Библиотека „Личности”. Книга четвърта. Съст. П. Дойнов. Изд. „Кралица Маб”, департамент „Нова българистика” на НБУ, С., 2009, 288 с.


Константин Павлов (1933–2008) е в основата на започналия да се откроява алтернативен литературен канон от периода на Народна република България. Нещо повече – той успява да се превърне в самото сърце на канона, а неговото влиятелно езиково поведение подготвя и предопределя промените в българската поезия след 1990 г. Книгата е пръв опит най-новата критика да представи в отделно издание изследвания върху творчеството на Константин Павлов и по този начин да анализира и контекстуализира значимото му авторско присъствие в литературата и културата на ХХ и ХХІ век.