facebook

ДепартаментНова българистика

Николай Кънчев в българската литература и култура

01-n-kanchev_184x250_fit_478b24840a

Николай Кънчев в българската литература и култура

Съст. П. Дойнов

Други публикации

„Николай Кънчев в българската литература  и култура”, Библиотека „Личности”. Книга първа. Съст. П. Дойнов. Изд. „Кралица Маб”, департамент „Нова българистика” на НБУ, С., 2008, 160 с.


Николай Кънчев (1936–2007) е един от алтернативните авторитети в литературата от епохата на Народна република България, ярък реформатор на българския поетически език през ХХ и ХХІ век. В основата на този сборник стоят текстовете, представени за първи път в юбилейния вестник „70 години Николай Кънчев” и по време на научната сесия „Николай Кънчев в българската литература и култура”, станали възможни през декември 2006 г. благодарение на департамент „Нова българистика” на Нов български университет. За съжаление, този сборник е дописан от внезапната кончина на Николай Кънчев Затова в книгата са добавени и текстове, концентрирани във времето около октомври 2007 г. – траурни слова и прощални фрагменти, които макар и през болката на осъзнатата загуба, се опитват да обогатят знанието за образа на поета, да назоват още едно от значенията на неговата литературна личност. Книгата съдържа сравнително пълен съвременен прочит на творчеството и на ролята на Н. Кънчев в българската поезия – критически текстове, писани или прозвучали след 1989 г. Това е първият автор, който Библиотека „Личности” представя. Първият – във всички силни значения на тази дума.