facebook

ДепартаментНова българистика

Обновяване на причините: Радой Ралин

00-00-korica-sb-r-ralin_184x250_fit_478b24840a

Обновяване на причините: Радой Ралин

съст. Пламен Дойнов

Други публикации

„Обновяване на причините: Радой Ралин“. Библиотека „Присъствие” – Книга 7. Изд. „Кралица Маб“. Департамент „Нова българистика“ на НБУ. Съст. Пламен Дойнов. ISBN 978-954-533-204-3

 

Сборникът съдържа текстове, представени за първи път на конференцията „100 години Радой Ралин“, организирана от департамент „Нова българистика“ на Нов български университет на 29 април 2022 г. Преобладават темите за спецификата на Радой-Ралиновия хумор, за екзистенциално-философските доминанти в лириката му, за първите му концептуални естетически търсения, определени като нюансизъм и натурфилософия, за споровете около личността и творчеството на Радой Ралин (1922–2004), за случаите и скандалите с негови книги и т.н. Образът на големия лирик и сатирик се прояснява като един от най-разпознаваемите в историята на българската литература от втората половина на ХХ век. Сред авторите в сборника са Божидар Кунчев, Морис Фадел, Надежда Александрова, Росица Димчева, Огняна Георгиева–Тенева, Елка Трайкова, Мая Ангелова, Пламен Дойнов, Наталия Христова, Катя Зографова, Антоанета Алипиева, Йордан Палежев, Михаил Вешим и др. Накрая в дяловете „Свидетелства“ и „Критически архив“ двайсетина текста очертават своевременното възприемане на личността и поезията на Радой Ралин – от заклеймяващите оценки на соцреалистическата критика до разбиращите проникновени наблюдения и преценки на критици и приятели.