facebook

ДепартаментНова българистика

Поезия и познание: Александър Геров

000-cover-gerov-print_184x250_fit_478b24840a

Поезия и познание: Александър Геров

съст. П. Дойнов

Други публикации

„Поезия и познание: Александър Геров“. Библиотека „Присъствие“. Книга 3. Съст. П. Дойнов. 268 с., 13 лв. ISBN 978-954-533-184-8

 

 

Книгата съдържа текстове от националната научна конференция, организирана по повод 100-годишнината на Александър Геров (1919–1997) от департамент „Нова българистика” на Нов български университет на 16 май 2019 г. На фокус са поставени както характерни особености на поетиката, отделни книги и стихотворения, доминиращи теми и идеи в творчеството на големия поет, така и спецификата на неговото езиково поведение, търсенията му в други жанрове извън лириката, изпитанията на конкретното му съществуване като човек и поет, изборите, пред които е бил изправен. Новите текстове са от Божидар Кунчев, Михаил Неделчев, Надежда Александрова, Пламен Дойнов, Наталия Христова, Мариана Тодорова, Морис Фадел, Антоанета Алипиева, Лора Динкова, Йордан Палежев, Федя Филкова, Иван Цанев. В специален дял „Критически архив” са събрани рецензии, статии и портрети от Асен Мандиков, Йордан Бадев, Борис Делчев, Иван Пауновски и др., които са ключови за възприемането и тълкуването на творчеството на Александър Геров през годините.