facebook

ДепартаментНова българистика

Воля за всеобхватност: Иван Богданов

00-a-ivan-bogdanov_184x250_fit_478b24840a

Воля за всеобхватност: Иван Богданов

Съст. Михаил Неделчев Пламен Дойнов

Други публикации

„Воля за всеобхватност: Иван Богданов“. Библиотека „Присъствие“ – Книга 2. Съставители Михаил Неделчев, Пламен Дойнов. Изд. „Кралица Маб“, Департамент „Нова българистика” на НБУ, 304 с.

 

Сборникът се основава на текстове, прозвучали за първи път на юбилейни форуми в София и Велико Търново, организирани по повод 100-годишнината на Иван Богданов (1910–1992). Всички те, макар и разнородни, в своята събраност се опитват да съградят цялостния му образ – литературна личност, чиято воля за всеобхватност в литературата и в литературната история респектира поколения изследователи. В специален финален дял са представени възможностите за изследвания, интерпретации и познания, съдържащи се в архива на Иван Богданов, допълнени от мемоари за него. Това е своеобразен колективен портрет на големия литератор, писател, литературен историк, архивист, енциклопедист, чието незаличимо присъствие през втората половина на ХХ век непрекъснато призовава паметта и изисква нови и нови тълкувания.