facebook

ДепартаментНова българистика

1956: Унгарското въстание и българската литература. Творби и документи

04-ungarskoto-vastanie_184x250_fit_478b24840a

1956: Унгарското въстание и българската литература. Творби и документи

Съст. П. Дойнов

Други публикации

„1956: Унгарското въстание и българската литература. Творби и документи“. Съст. П. Дойнов. Поредица „Червено на бяло: Литературен архив на НРБ”. Книга 4. Изд. Национален литературен музей и департамент „Нова българистика” на НБУ, С., 2012, 320 с.


Как българските писатели и техните текстове реагират в ситуацията на 1956 година? Как ефектите на Унгарското въстание облъчват българската литература? Сборникът съдържа документи, художествени творби и публицистични текстове, които представят отзвука на Унгарското въстание от 1956 година в българската литература и сред българските писатели. Включени са текстове във възможно най-широкия спектър от реакции – от нелегалното стихотворение-позив на солидарния с въстанието Йордан Русков и знаменитото есе на Георги Марков „Унгарската есен” през откъси от дневника на Чудомир до десетки творби на социалистическия реализъм, заклеймяващи въстанието. За първи път се публикува ръкописът на първата (неиздадена) стихосбирка на Атанас Славов „Пролет 1956“. В специален дял се представят архивни документи от българската литература, които се отнасят към процесите на десталинизация в Източна Европа през 1956 година.