facebook

ДепартаментНова българистика

Инкриминираният Иван Динков: „На юг от живота” (1967), „Хляб от трохи (1970)

inkriminiraniat-ivan-dinkov-na-iug-ot-zhivota-hliab-ot-trohi-plamen-dojnov_184x250_fit_478b24840a

Инкриминираният Иван Динков: „На юг от живота” (1967), „Хляб от трохи (1970)

Съст. П. Дойнов

Други публикации

„Инкриминираният Иван Динков: „На юг от живота” (1967), „Хляб от трохи (1970)”. Съст. П. Дойнов. Поредица „Червено на бяло: литературен архив на НРБ”. Книга 3. Изд. „Сиела”, С., 2011, 332 с.


Сборникът представя автентичните текстове на две инкриминирани произведения на Иван Динков – унищожената стихосбирка „На юг от живота” (1967) и подложената на дирижирана административно-критическа кампания повест „Хляб от трохи” (1970). Тук те се публикуват след повече от четиридесет години заедно с документи за случилото се с тях, намиращи се в архивите, в периодиката и в частни дневници. Срещата на читателите с оригиналните текстове от стихосбирката „На юг от живота” днес наистина е първа, защото целият й тираж е претопен веднага след нейното отпечатване през 1967 г. Тук тя се публикува по случайно запазен авторски екземпляр, който се съхранява от наследниците на поета. Сборникът показва и анализира натиска и репресията, осъществявани от цензурата в НРБ срещу Иван Динков, но и съпротивата на почерка на автора, решен да отстоява каузата на алтернативното писане и на голямата литература.