facebook

ДепартаментНова българистика

"1946"

00-00-cover-1946_184x250_fit_478b24840a

"1946"

Съст. П. Дойнов

Научни и учебни издания

„1946“. Съст. П. Дойнов. Поредица „Годините на литературата” – Книга седма. Изд. „Кралица Маб“, Департамент „Нова българистика“ на НБУ, С., 2019, 432 с., 15 лв. ISBN 978-954-533-180-0

Сборникът съдържа текстове, четени за първи път на научната конференция „1946“, състояла се на 25 ноември 2016 г. в Нов български университет. Те показват една пределна година, чиято специфична изразителност се състои в засрещането на различни исторически имена, на гласове и присъствия в „паузата“ между Третото българско царство и Народна република България. Могат да се доловят както началата на „поетиката на новия канон“ на соцреализма в „годината на прокомунистическия прелом“, така и базисни устоявания на принципите на автономията на литературата и на идеите за приемственост в културните традиции. Събития и текстове се осмислят чрез участието на политически и литературни персони като Никола Петков, Кръстьо Пастухов, Коста Лулчев, Георги Димитров, Васил Коларов, Трифон Кунев, Цвети Иванов, Константин Константинов, Михаил Арнаудов, Константин Петканов, Людмил Стоянов, Малчо Николов, Йордан Вълчев, Павел Вежинов и др.