facebook

ДепартаментНова българистика

„1968“

1968-web_184x250_fit_478b24840a

„1968“

Съст. П. Дойнов

Други публикации

„1968“. Поредица „Годините на литературата” – Книга трета. Съст. Пламен Дойнов. Изд. Нов български университет, изд. „Сиела“. С., 2009, 464 с.


Книгата съдържа текстове, представени за първи път на конференцията на департамент “Нова българистика” на НБУ “1968”, състояла се на 16 май 2008 г. Изследователи от няколко университета подлагат на близко четене и аналитични операции мита за 1968 година – като време, в което се срещат текстове на литературата и политиката, нови културни и граждански проекти, когато се усещат напреженията между кризите на статуквото и изобилието от идеи за промени на обществото – и на Запад, и на Изток. Към тях в книгата са добавени няколко свидетелства и изследвания, писани по други поводи, но доизграждащи образа на 68-а с компетентност и с критическа задълбоченост. За първи път пред българските читатели се представя цялостната визия за 1968 г. с акцент върху феномените и сюжетите в литературата и културата.