facebook

ДепартаментНова българистика

Иван Цанев, „Ранни стихотворения. 1960–1967“

02-ne-i-tzanev_184x250_fit_478b24840a

Иван Цанев, „Ранни стихотворения. 1960–1967“

Съставител и редактор Пламен Дойнов

Други публикации

Иван Цанев, „Ранни стихотворения. 1960–1967“. Колекция „Неиздадените“. Книга втора. Съставител и редактор Пламен Дойнов. Изд. „Кралица Маб”, Департамент „Нова българистика” на НБУ, Национален литературен музей, С., 2014, 120 с.


Изданието съдържа ранните стихотворения на Иван Цанев, създавани между 1960 и 1967 г. Тази нова цялостна книга следва да се чете като своеобразен предислов към същностното поетическо слово на Иван Цанев, събрано в дебютната му стихосбирка „Седмица“ (1968) и след нея. Читателят от началото на ХХІ век има изключителния шанс да попадне в лабораторията на Иван-Цаневия поетически език от 60-те години на предишния век, за да проследи прорастването, извивките и узряването на почерка на един от големите поети на България. Лирическите текстове на Иван Цанев от началото на 60-те, които днес се появяват за първи път в книга, звучат като пълноценна, силна съвременна поезия, а отбелязаната под всеки от тях година е просто знак за незабравено родоначалие.