facebook

ДепартаментНова българистика

Окованата съвест. Басни, критика, публицистика 1945–1949

00-00-gorjanski-cover-12-04_184x250_fit_478b24840a

Окованата съвест. Басни, критика, публицистика 1945–1949

Съст. Пламен Дойнов

Други публикации

Петър Горянски. „Окованата съвест. Басни, критика, публицистика 1945–1949“. Колекция „Неиздадените“. Книга осма. Съст. Пламен Дойнов. Изд. „Кралица Маб“, Департамент „Нова българистика“ на НБУ, С., 2021, 518 с. ISBN 978-954-533-194-7

Книгата съдържа басни и статии от Петър Горянски (1911–1990), създавани между 1945 и 1949 г., голямата част от които са отпечатани в опозиционния социалдемократически вестник „Свободен народ“, а друга част остават в архива на автора. Тук изцяло е възпроизведена книгата „Митинг“ (1947), съдържаща 27 басни, а всички останали текстове – още 29 басни и 113 статии, рецензии и бележки - се появяват за първи път в книга. Детайлно е представено опозиционното творчество на поета, на литературния критик и журналист Петър Горянски в буферното време между Царството и Народната република.