facebook

ДепартаментНова българистика

Веселин Тачев. „40 капки черна кръв. 1963“

05-ne-40-kapki_184x250_fit_478b24840a

Веселин Тачев. „40 капки черна кръв. 1963“

Съст. Пламен Дойнов

Други публикации

Веселин Тачев. „40 капки черна кръв. 1963“. Колекция „Неиздадените“. Книга пета. Съст. Пламен Дойнов. Изд. „Кралица Маб”, Департамент „Нова българистика” на НБУ, С., 2016, 100 с.


Изданието представя смятаната до скоро за изгубена самиздатска книга на Веселин Тачев (1941–1991) „40 капки черна кръв“, изработена в машинопис през 1963 г. Чрез нея се откроява едно от най-физиономичните присъствия сред младата поезия от 60-те години на ХХ век. Книга на 22-годишен поет, която се родее с търсенията от онази епоха на Константин Павлов и Николай Кънчев, и свързва българското преоткриване на свободния стих с текстовите практики на европейския модернизъм. Един от най-убедителните алтернативни лирически почерци в епохата на Народна република България.