facebook

ДепартаментНова българистика

Българският канон? Кризата на литературното наследство

dr-bg-kanon-1998_184x250_fit_478b24840a

Българският канон? Кризата на литературното наследство

Съст. Александър Кьосев

Сборници

„Българският канон? Кризата на литературното наследство“. Съст. Александър Кьосев. Изд. Нов български университет, ИК „Александър Панов“, С., 1998, 272 с.


Книгата е резултат от семинара на департамент „Нова българистика“, провеждан през 1994/1996 г. Предлага тези и анализи на авторите, свързани с понятия като „литературна класика”, „канони” и „традиции” в литературата. Обстойно е обсъдено понятието „канон” – неговата етимология, неговите употреби в по-обширни дисциплини и среди като литературната теория, литературната история, националния контекст, както и в по-тесните полета на отделни литературни произведения и отделни автори. Включени са текстове от Александър Кьосев, Благовест Златанов, Албена Хранова, Бойко Пенчев, Галин Тиханов, Владимир Трендафилов, Димитър Камбуров.