facebook

ДепартаментНова българистика

Четене на Другия. Българска критика за унгарски книги 2000–2010

dr-chetene-na-drugia-2010_184x250_fit_478b24840a

Четене на Другия. Българска критика за унгарски книги 2000–2010

Съст. Пламен Дойнов

Сборници

„Четене на Другия. Българска критика за унгарски книги 2000–2010“. Съст. Пламен Дойнов. Изд. „Литературен вестник“, С., 2010, 248 с.


Книгата съдържа български критически текстове за унгарски книги, издадени в България през първите десет години на XXI век. Включени са близо петдесет рецензии, които не просто регистрират появата на нови унгарски заглавия, преведени на български език между 2000 и 2010 г., а ги четат отблизо, тълкуват ги, поставят ги в различни контексти. Сред авторите на подбраните текстове присъстват едни от най-проницателните съвременни български критици – наблюдатели и анализатори, които изграждат образа на българската критика от началото на века. Сборникът се включва към вече проявените в българската литературна и научна публичност усилия да бъдат навреме четени и осмисляни процеси и ситуации в унгарската култура. Стремежът е да бъде поддържан оня ритъм в общуването и онова искрено любопитство към Другия, които превръщат всяко четене в конкретно преживяване и взаимно дописват двете литератури. Защото кой ще отрече, че внимателното четене на унгарска литература в България работи върху самата българска литература. И я променя.