facebook

ДепартаментНова българистика

Четири гласа за поета и критика Пламен Дойнов

00-3-cover-4-glasa-print_184x250_fit_478b24840a

Четири гласа за поета и критика Пламен Дойнов

съст. Милен Миланов

Научни и учебни издания

Антоанета Алипиева, Антония Велкова-Гайдаржиева, Митко Новков, Михаил Неделчев. „Четири гласа за поета и критика Пламен Дойнов“. Съставител Милен Миланов. Нов български университет, ИК „Несарт – Милен Миланов“, С., 2019, 168 с., 10 лв. ISBN 978-619-233-061-3

Книгата заявява значимостта на едно лирическо и критическо присъствие в българската култура през последните тридесет години чрез думите на други четирима значими критици и изследователи – Антоанета Алипиева, Антония Велкова-Гайдаржиева, Митко Новков и Михаил Неделчев. Именно тези избрани гласове четат през годините текстовете на Пламен Дойнов, тълкуват ги и в съвременен, и в литературноисторически контекст. Първият отзив е от 1997 г., а последният – от 2019 г. – достатъчно време, в което те постепенно проясняват същността на едно ярко творчество. Книгата съдържа и библиография на всички книги на Пламен Дойнов до 2019 г.