facebook

ДепартаментНова българистика

Другият „Тютюн“: Документи и спомени

dr-drug-tutun-2010_184x250_fit_478b24840a

Другият „Тютюн“: Документи и спомени

Съст. Пламен Дойнов, Анна Свиткова

Сборници

„Другият „Тютюн“: Документи и спомени“. Съст. Пламен Дойнов, Анна Свиткова. Изд. „Несарт – Милен Миланов“, С., 2010, 552 с.

 

Книгата представя най-богатият досега подбор на документи и спомени за критическото и социополитическото битие на романа „Тютюн” от Димитър Димов, останал като един от най-ярките феномени в българската културна история на ХХ век. Сборникът включва уникални документи от фондовете на Централния държавен архив, Националния литературен музей, Къща-музей „Димитър Димов” – София и лични архиви, съдържа автентични спомени от основни участници в споровете около „Тютюн”, сред които Вълко Червенков, Пантелей Зарев, Христо Радевски, Стоян Каролев, Георги Караславов, и др. Това е другият „Тютюн” – роман за романа. История на един еманципиран от книжното си тяло, следпубликационен „Тютюн”, продукт на сложните напрежения между дискурса на властта и авторския почерк, между догматизираните норми и конюнктурната пластичност на социалистическия реализъм. Изданието очертава ситуацията в литературното поле от началото на 50-те години на ХХ век – установяването и опитите за реформи в соцреализма, промените в литературната политика на БКП и СБП, битките между писателите за признание и награди, принципите на функциониране на цялата литературно-политическа система в Народна република България.