facebook

ДепартаментНова българистика

Идеи за нов университет

00-00-korica-idei-za-nov-universitet_184x250_fit_478b24840a

Идеи за нов университет

съст. Веселин Методиев, Пламен Дойнов

Други публикации

Идеи за нов университет. Съст. Веселин Методиев, Пламен Дойнов. Нов български университет. С., 2021, 270 с., 15 лв. ISBN 978-619-233-175-7

Тази книга събира програмни текстове, академични слова и публични лекции, в които идеите за нов университет, проектирани във времето между края на ХХ и началото на ХХІ век, се сплитат с живата история на НБУ. Някои от тях са пряко свързани със създаването и утвърждаването на университета, други са предизвикани от конкретен празничен повод (връчване на дипломи на абсолвенти, откриване на нова академична година, отбелязване на национални празници и т.н.), но всички те имат общо място на възникване – пространството на Нов български университет. Текстовете тук произхождат от всекидневието и от празника, от същностното битие на университета.

Това е своеобразна антология на идеите за нов университет, появили се през последните 30 години заедно с раждането, растежа и утвърждаването на НБУ. Книга, която се стреми да събере и пренесе между две корици послания, които ще ни напомнят за пътя от вчера, ще ни дават по-точни ориентири днес и може би ще ни предлагат отговори на въпроси, които – кой знае – ще си задаваме утре. Авторите са Богдан Богданов, Себастиен Шарл, Рандал Бейкър, Ралф Дарендорф, Джон Даниел, Райнер Бишоф, Иванка Апостолова, Пламен Бочков, Сергей Игнатов, Веселин Методиев, Георги Текев, Христо Тодоров, Екатерина Михайлова, Людмил Георгиев, Томас Сибиък, Георги Господинов, Пламен Дойнов, Михаил Неделчев, Виолета Дечева, Снежина Петрова.