facebook

ДепартаментНова българистика

Константин Петканов. „Бележник на писателя“

dr-k-petkanov_184x250_fit_478b24840a

Константин Петканов. „Бележник на писателя“

Научна редакция, бележки и предговор Мария Огойска

Сборници

Константин Петканов. „Бележник на писателя“. Научна редакция, бележки и предговор Мария Огойска. ИК „Прозорец“, С., 2017, 160 с.


Книгата обхваща последните петнадесет години от живота на Константин Петканов (той умира през февруари 1952 г.). Тя е свидетелство за прекъснатия от идеологическите насилия творчески устрем на автора именно през неговите най-силни години. Така този публикуван за първи път документ ни представя неосъществените писателски замисли, широтата и богатството на творческите му планове, дава ни в синтез творческото верую на Константин Петканов.