facebook

ДепартаментНова българистика

Към нова литературна история. Пет години научноизследователска програма „Литературата на Народна република България (1946–1990)

dr-kam-nova-lit-istoria_184x250_fit_478b24840a

Към нова литературна история. Пет години научноизследователска програма „Литературата на Народна република България (1946–1990)

Съст. Пламен Дойнов

Сборници

„Към нова литературна история. Пет години научноизследователска програма „Литературата на Народна република България (1946–1990)“. Съст. Пламен Дойнов. Изд. „Кралица Маб”, Департамент „Нова българистика” на НБУ, С., 2013, 280 с.


Изданието представя междинна равносметка на постигнатото в научноизследователската програма „Литературата на Народна република България (1946–1990)“ през първите й пет години – между 2008 и 2013 г. Представени са целите, задачите,  направленията, модулите и дейностите на реализираната от департамент „Нова българистика“ на НБУ. Акцент в изданието е подробната хроника на научните събития и представянето на всички 27 сборници и авторски монографии, публикувани в действащите четири издателски поредици и по други инициативи и проекти. Специален дял е посветен на реакциите и рефлексиите, предизвикани от изданията и проявите от програмата; включени са аналитични рецензии и интервюта с изследователи, публикувани преди това в българските медии. Сборникът е своеобразно критическо обобщение на петгодишни изследователски практики, осъществени като всекидневен избор на личности, за които отдаденото професионално проучване на литературната история е кауза.