facebook

ДепартаментНова българистика

Литературни култури и социални митове, том 1. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев

dr-60-g-m-nedelchev-1_184x250_fit_478b24840a

Литературни култури и социални митове, том 1. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев

Съст. Йордан Ефтимов, Биляна Курташева, Боян Манчев

Сборници

„Литературни култури и социални митове, том 1. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев“. Съст. Йордан Ефтимов, Биляна Курташева, Боян Манчев. Изд. Нов български университет, С., 2003.


Сборникът е посветен на юбилея на един от доайените на съвременната българска литературна антропология и история – Михаил  Неделчев. Неговите „национален митопоетически текст” и „литературен персонализъм” се превърнаха в едни от най-използваните понятия от изследователите в областта на българската литературна история: книгата му „Социални стилове, критически сюжети” (1987) е сред най-често цитираните изследвания през последните десетилетия. Ето защо учени от шест български и два западни университета, както и от БАН, обединиха усилията си за очертаването на мястото на юбиляра в българската хуманитаристика и представянето на нови научни дилеми, свързани с неговите изследвания. Сборникът се състои от два тома. Първият том съдържа разделите „Митополитическият текст. Интертекстови полета” и „Социални стилове и социални митове”, както и tabula gratulatoria.