facebook

ДепартаментНова българистика

Литературни култури и социални митове, том 2. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев

dr-60-g-m-nedelchev-2_184x250_fit_478b24840a

Литературни култури и социални митове, том 2. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев

Съст. Йордан Ефтимов, Биляна Курташева, Боян Манчев

Сборници

„Литературни култури и социални митове, том 2. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев“. Съст. Йордан Ефтимов, Биляна Курташева, Боян Манчев. Изд. Нов български университет, С., 2005.


Вторият том съдържа разделите „Яворов”, „Херменевтики на близкото и далечното”, „Животът на градовете”, „Наследството на социализма. Културната ситуация на 90-те”, както и „Избрана библиография“ Михаил Неделчев. Този том е по-пъстър, построен е върху любими на М. Неделчев тематични ядра като творчеството на Яворов, дисидентството, градската култура, четенето, публичността.