facebook

ДепартаментНова българистика

В курсив и под линия. Тенденции и акценти в българската и унгарската литература (1989–1989) / Hangsúlyok és súlyok. Tendenciák és tónusok a bolgár és a magyar irodalomban (1989–2008)

dr-kursiv-2008_184x250_fit_478b24840a

В курсив и под линия. Тенденции и акценти в българската и унгарската литература (1989–1989) / Hangsúlyok és súlyok. Tendenciák és tónusok a bolgár és a magyar irodalomban (1989–2008)

Редакционен съвет Пламен Дойнов, Дьорд Сонди, Елка Трайкова

Сборници

„В курсив и под линия. Тенденции и акценти в българската и унгарската литература (1989–1989) / Hangsúlyok és súlyok. Tendenciák és tónusok a bolgár és a magyar irodalomban (1989–2008)“. Редакционен съвет Пламен Дойнов, Дьорд Сонди, Елка Трайкова. ИК „Гутенберг“, Napkút Kiadó, София – Будапеща, 2008, 216 с.


Сборникът представя докладите от проведената в Унгарския културен институт – София през октомври 2008 г. конференция с участието на девет български и петима унгарски литератори и изследователи. Темата: Погледи върху българската и унгарската литература през последните две десетилетия. Настоящият том събира представените доклади – в пълния им вид на оригиналния език и в резюме на другия.