facebook

ДепартаментНова българистика

Езикова култура. Как да пишем успешно по правилата

borislav-2_184x250_fit_478b24840a

Езикова култура. Как да пишем успешно по правилата

Борислав Георгиев (съавтор)

Научни и учебни издания

Езикова култура. Как да пишем успешно по правилата. Борислав Георгиев, Бойка Бъчварова, Владимир Игнатов. НБУ, С., 2006, 2008, 2011. 260 с. ISBN 954-535-4453

 

Книгата представлява съчетание от актуализирана и нова информация за употребата на българския език в писмената комуникация. Тя е напълно съобразена с действащата в момента правописна, пунктуационна и граматична норма на съвременния български книжовен език. Разгледани са въпроси, свързани с видовете езикова компетентност, правописните принципи, правоговора, смисловите връзки в текста, пунктуацията, речевия етикет. Информацията може да се използва и като постоянен справочник при всекидневната работа по съставяне на писмени текстове.