facebook

ДепартаментНова българистика

Практикум по езикова култура

borislav-1_184x250_fit_478b24840a

Практикум по езикова култура

Борислав Георгиев (съавтор)

Научни и учебни издания

Практикум по езикова култура. Борислав Георгиев, Албена Руневска. НБУ, С., 2002, 2005. 168 с. ISBN 954-535-140-3

 

Изданието дава актуализирана и нова информация за употребата на българския език в общуването, както и практическа работа по езикова култура, която се изразява най-вече в решаване на езикови тестове и съставяне на писмени текстове (есета). Изданието е предназначено за студентите на НБУ, на които предстои явяване на общообразователен изпит по езикова култура. В приложение са публикувани примери за добро есе, както и примерни тестове по езикова култура. Информацията в текста може да бъде използвана като постоянен справочник по въпросите на българския език.