facebook

ДепартаментНова българистика

Сборник тестове по езикова култура с ключове за решаването им. Работа в текст.

borislav-3_184x250_fit_478b24840a

Сборник тестове по езикова култура с ключове за решаването им. Работа в текст.

Борислав Георгиев (съавтор)

Научни и учебни издания

Сборник тестове по езикова култура с ключове за решаването им. Работа в текст. Бойка Бъчварова, Борислав Георгиев. НБУ, С., 2010. 96 с. ISBN 978954-535-607-0

 

Сборникът съдържа примерни тестове, всеки от които се състои от три задачи – текст, в който липсва вътрешна пунктуация в изреченията, чрез който се проверява представата за синтактична подредба и разбирането на текста; текст, който проверява правописни позиции; текст, който проверява умението за извличане на информация. Сборникът съдържа 14 теста и ключове с отговорите им.