facebook

ДепартаментНова българистика

„Здравейте- В1-В2" - учебник по български език за чужденци

25725-1_184x250_fit_478b24840a

„Здравейте- В1-В2" - учебник по български език за чужденци

Авт. Г. Куртева, Кр. Бумбарова, Ст. Бъчварова, под ръководството на Галина Куртева

Научни и учебни издания

„Здравейте- В1-В2“ - учебник по български език за чужденци, авт. Г. Куртева, Кр. Бумбарова, Ст. Бъчварова, под ръководството на Галина Куртева, изд. НБУ, 2017 г.

 

Представеният учебник е втората част и естествено продължение на добре познатия и утвърден учебник „Здравейте“ – първа част, който вече повече от три години се прилага в обучението по български език на чужденци. Втората част продължава представянето на граматични, лексикални и комуникативни знания и умения в усвояването на български език като чужд. Надграждат се знанията от ниво А1-А2 и се развиват до ниво В1-В2, съгласно Европейската езикова рамка в чуждоезиковото обучение.
Учебникът е предвиден главно за обучение на студенти във ВУЗ, но също така би могъл да се използва и при всяко обучение по български език като чужд. Той представя особеностите на българския език и дава социокултурна информация за България.
Учебният материал е разпределен в 14 учебни тематични единици, в диалози и наративни текстове и три обобщаващи преговорни урока. Те съдържат различни речеви актове, информация за начините на изразяване в различни сфери на съвременния език и са градирани тематично и по обем.
Слушането е обособено в компакт диск, който съдържа  84 трака, свързани тематично с всеки урок. Изразите след всеки урок са примери за устойчиви словосъчетания, които заемат място в езиковите конструкции на съвременния български език и в речевия етикет на българите. Те са селектирани с оглед на тяхната честотност и  на по-добро изразяване.  Разделът „Бяло зелено, червено“ запознава със спецификата на българските национални особености и характер, традиции и обичаи.