facebook

ДепартаментНова българистика

Света Гора Атон: място, единствено в света

img879_184x250_fit_478b24840a

Света Гора Атон: място, единствено в света

Мария Огойска (съавтор)

Научни и учебни издания

Света Гора Атон: място, единствено в света. Учебно помагало. CD, 350 с. ISBN 978-954-535-734-3 – съавтор и съсъставител с проф. Михаил Неделчев.

ISBN 978-954-535-734-3

 

Сборникът може да бъде разгледан тук:

http://ebox.nbu.bg/aton2012/lessons.php