facebook

ДепартаментНова българистика

Речник на българския език – автор в т. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 1 (2 издание), редактор в т. 11, 12, отговорен редактор на т. 3

ivan-kasabov-u1_184x250_fit_478b24840a

Речник на българския език – автор в т. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 1 (2 издание), редактор в т. 11, 12, отговорен редактор на т. 3

Иван Касабов

Научни и учебни издания

Речник на българския език – автор в т. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 1 (2 издание), редактор в т. 11, 12, отговорен редактор на т. 3, Изд. на БАН и „Емас“, С., 2006 – допълнено и преработено издание „г- деятел“, 805 с.


Речникът представя словното богатство на българския език от последните 200 години, отразено в оригиналната литература, в разговорната реч и в публикуваното народно творчество (от цялата българска езикова територия). В него в достъпен за читателя вид се представя лингвистична информация за думите на българския език с подробна граматична, семантична и стилистична характеристика, което е добре илюстрирано с примери.
РБЕ 1999 г., второ преработено и допълнено издание на томовете от I до VIII, отразява настъпилите изменения в лексиката на българския език след промените в обществено-политическия и икономическия живот в страната ни след 1989 г.