facebook

ДепартаментНова българистика

Универсален енциклопедичен речник

ivan-kasabov-u2_184x250_fit_478b24840a

Универсален енциклопедичен речник

Иван Касабов

Научни и учебни издания

Универсален енциклопедичен речник – УЕР (Авторство на лингвистичната част и обща редакция)

– УЕР , ИК „Свидас“, София 1999, I том А-Л, 543 с.

– УЕР, ИК „Свидас“, София 2003 II том М-Я, 660 с.

 

Речникът е първи по рода си у нас. Комбинира тълковния и енциклопедичния принцип с лексикографска информация. Представлява оригинално обединение на типовете: терминологичен, идеографски, етимологичен, метафорично-поетически, антропонимен, географско-политически, исторически и речник на чуждите думи.