facebook

ДепартаментНова българистика

Българско-ивритски разговорник: Кратка практическа морфология на иврит, около 3000 думи и изрази

uch-03_184x250_fit_478b24840a

Българско-ивритски разговорник: Кратка практическа морфология на иврит, около 3000 думи и изрази

Алмалех, М.

Научни и учебни издания

Алмалех, М. Българско-ивритски разговорник: Кратка практическа морфология на иврит, около 3000 думи и изрази. КК „Труд” & ИК „Прозорец”, 2002, 247 с.

 

Разговорникът се състои от два главни части. Едната част е първата кратка практическа граматика на иврит, писана от български езиковед. В нея се дават най-общи сведения за иврит, който е тъй различен от българския език. Проследяват се особеностите в ивритската граматика и словоред; извеждат се най-важните и необходими знания за употребата на различните глаголни времена, формите за единствено и множествено число и т. н. Втората част – практическият разговорник – включва понятия и изрази както от най-широката сфера на обществения живот, така и от някои по-специализирани области и теми.