facebook

ДепартаментНова българистика

Ивритско-български речник

uch-04_184x250_fit_478b24840a

Ивритско-български речник

Алмалех, М.

Научни и учебни издания

Алмалех, М. Ивритско-български речник. КК „Труд”, София, 2004, 523 с. + ХІІІ с.

 

Това е първият ивритско-български речник в историята, който е съставен от професионален езиковед. Речникът съдържа повече от 26 000 речникови единици от съвременния говорим иврит – думи, фразеологични словосъчетания, изрази от различни области на живота – религия, история, ежедневен бит, литература, техника, наука и др. Съдържанието е от различни слоеве в езика – най-употребявана лексика, редки и архаични думи, пословици, граматически термини, думи и изрази от ежедневието и за специфични символи от религиозната традиция.