facebook

ДепартаментНова българистика

Семиотични изследвания на търговската марка ІІ част (Семиотика на цвета в рекламата)

uch-06_184x250_fit_478b24840a

Семиотични изследвания на търговската марка ІІ част (Семиотика на цвета в рекламата)

Алмалех, М.

Научни и учебни издания

Алмалех, М. Семиотични изследвания на търговската марка ІІ част (Семиотика на цвета в рекламата). Нов български университет, София, 2011. CD. 207 с. ръкопис. Он-лайн издание – ebox.nbu.bg 2010

 

Учебникът съдържа теоретична и приложна част. Теоретичната предлага интердисциплинарна, когнитивно ориентирана Цветова теория. Тя е плод на десетилетия работа върху Семиотика на цвета, в която предмети са фолклорът, художествената литература, Библията и рекламите. В основата на учебника е ръководения от Алмалех международен проект с Тел-авивския университет „Знаци за женственост и цветът в рекламите” (1999-2001 г.), както и практиката от курса „Семиотика на цвета в рекламата” (5 години на бакалавърско и 3 години – на магистърско равнище). Включени са някои отлични курсови работи на студенти магистри, които допълват авторовите анализи на реклами и рекламни кампании. Освен Семиотика на цвета учебникът съдържа анализи на някои символи – ябълката, дъгата, дамската обувка, знаци за женственост и др. Приложението съдържа списък на значенията за нецвят на цветовете в българското езиково съзнание и подсъзнание - Норма за словесни асоциации на думи за цвят и Обратен асоциативен речник.
+ oн-лайн издание – 2010, НБУ. Достъпно на: ebox.nbu.bg