facebook

ДепартаментНова българистика

Ръководител на департамент

доц. Морис Фадел, д.н.


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Морис Фадел е роден през 1973 г. в град Бейрут, Ливан. Завършва в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ специалностите „Българска филология“ и „Философия“. През 2001 г. в Института за литература защитава дисертация на тема: „История и интерпретация във възгледите на Пол де Ман“ (научен ръководител: доц. д-р Рая Кунчева). През 2005 г. става щатен преподавател в департамент „Нова българистика“ на Нов български университет. От 2011 г. е доцент. Член е на департаментния съвет на департамент „Нова българистика“, на факултетния съвет към Факултета за Базово образованиe на Нов български университет и на редакционния екип на вестника на НБУ „Университетски дневник“. 

 

      Морис Фадел е автор на монографиите „Пол де Ман: опити с невъзможното“ (2001) и „Животното като литературна провокация: „анималистиката“ на Емилиян Станев“ (2010). Автор е и на множество публикации в научни сборници, както и на статии и рецензии в медиите за литература. Участник е в международни конференции във Франция, Великобритания, Полша и Италия. Участник е в проекта „Литературата на Народна република България“ и в литературно-историческата школа „Д-р Кръстьо Кръстев“. Член е на Френското дружество за изследване на модернизма. Организатор е на националната научна конференция „На път към Хайдегер“ (2007 г., съорганизатор: проф. Владимир Градев)  и на международната научна конференция „Култура на войната и военен опит“ (2019 г., съорганизатори: гл. ас. д-р Адела Катана от Военнотехническата академия „Фердинанд I“, Букурещ, и гл. ас. д-р Кристина Йорданова от СУ „Св. Климент Охридски“). И двете конференции са проведени в Нов български университет. 


За контакт:

корпус 2, офис 211

тел.: 02/8110 132; в. 22112

e-mail: mfadel@nbu.bg